Бібліограф рекомендує

До 80-річчя В. Стуса

Твори автора:
Стус, В. Зібрання творів: у 12 т. / В. Стус.– Київ: Факт, 2008.
Стус, В. Вечір; Зламана віть: Вибране / В. Стус.- Київ: Дух і літера: Задруга, 1999.- 384 с.
Стус, В. Вибране / В. Стус.- Харків: Час читати, 2016.- 540 с.
Стус, В. Дорога болю: Поезії / В. Стус.- Київ: Радянський письменник, 1990.- 222 с.
Стус, В. Золотокоса красуня: Вірші / В. Стус.- Харків: ОКО, 1995.- 128 с.
Стус, В. Золотокоса красуня: Вірші / В. Стус.- Київ: Слово і час, 1992.- 48 с.
Стус, В. Листи до сина / В. Стус.- Івано Франківськ: Лілея-НВ, 2001.- 192 с.
Стус, В. Отак і ти згоряй: Вірші / В. Стус.- Київ: Просвіта, 2005.- 288 с.
Стус, В. Палимпсест: вибране / В. Стус.- 2-ге вид.- Київ: Факт, 2006.- 432 с.
Стус, В. Час творчості / В. Стус.- Київ: Дніпро, 2005.- 704 с.
Про автора:
Україна. Президент (Ющенко В. 2004 – ). Про присвоєння В. Стусу звання «Герой України»: Указ // Урядовий кур’єр.- 2005.- 29 лист. – С. 2.
Стус В. Поезія: Біографія письменника. Аналіз текстів: Посібник для 11 кл.- Харків: Ранок, 2000.- 64 с.
Василь Стус. Поетична спадщина: Біографія письменника. Тексти поезій: Посібник для 11 кл.- Харків: Ранок, 2002.- 48 с.
Феномен доби: (Сходження на Голгофу слави. В. Стус).- Київ: «Знання України», 1993.- 95 с.
Бедрик, Ю. Василь Стус.- Київ, 1993.
Бондаренко, А. Час вибору: Вивчення творчості Василя Стуса в школі / А. Бондаренко.- Київ, 2003.
Василь Стус. Поет і Громадянин: книга спогадів та роздумів / упоряд. В. Овсієнко.- Київ: КЛІО, 2013.- 684 с.
«Не відлюбив свою тривогу ранню…»: [В. Стус].- Київ, 1993.
Стус, Д. Василь Стус: життя як творчість / Д. Стус.- 2-ге вид.- Київ: Факт, 2005.- 368 с.
Мишурина, К. Василий Стус. Поэт и борец / К. Мишурина // 7Я.- 2017.- №35.- С. 6.
Кобець, В. «Душа горить в смертельному вогні…» (В. Стус ) / В. Кобець // Літературна Україна- 2017.- №5 (лют.).- С. 11.
Вишневская, С. Василь Стус / С. Вишневская // Факты.- 2017.- 13 янв.- С. 31.
Пуніна, О. Художній потенціал в поетичній творчості В. Стуса / О. Пуніна // Слово і час.- 2016.- №5.- С. 48-57.
Тарнашинська, Л. Василь Стус: художньо-ексистенційний вимір межової свідомості / Л. Тарнашинська // Слово і час.- 2016.- №3.- С. 44-52.
Жулинська, М. Василь Стус: новонародження в онові духу / М. Жулинська // Літературна Україна- 2015.- №1-2.- С. 4.